Cenik

 

 

 

 

 

CENIK  STORITEV

1.  Posredovanje v prometu z nepremičninami: 
     v skladu z pogodbo o posredovanju  do največ 4,88%  vrednosti  posla z vključenim 22 %
     -nim DDV.

2. Izdelava pogodbe:
    0,3 % od vrednosti nepremičnine ali minimalno 244,00 EUR oz. po odvetniški tarifi kadar jo
    sestavi univ. dipl. pravnik
    Je vključena v plačilo za posredovanje. V kolikor je naročena posebej ali je naročnik predčasno
    enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju, se zaračuna.
  
    Izdelava pogodbe v notarskem zapisu
    0,46 % od vrednosti nepremičnine ali minimalno  366,00 EUR  oz. po ceniku notarjev.
   
    Odpravek pogodbe v notarskem zapisu  22,40 EUR
   
3. Izdelava najemne pogodbe: 152,50 EUR oz. po dogovoru glede ne višino dogovorjene
    najemnine oz.  po odvetniški ali notarski tarifi, kadar jo sestavi univ. dipl.pravnik
    
4. Hramba sredstev na fiduciarnem računu in hramba listin: 50,85 EUR
   
5. Prepis nepremičnine, ki zajema  preverjanje pravnega stanja nepremičnine (lastništvo,
     morebitne pravice tretjih oseb), evnetuelno zastopanje v postopku prodaje
    kmetijskega zemljišča ipd., sestavo pogodbe, vložitev zemljiškoknjižnega predloga – 690,00 EUR  ali po dogovoru
    Je vključen v plačilo za posredovanje. V kolikor je naročeno posebej ali je naročnik predčasno
     enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju, se zaračuna.

6. Priprava zemljiško knjižnega predloga (za vpis spremembe lastništva pri že vknjiženi
     nepremičnini) – 76,75 EUR
    Je vključen v plačilo za posredovanje, v kolikor je naročen posebej ali je naročnik predčasno
     enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju, se zaračuna.

7. Ocena tržne vrednosti nepremičnine: 152,50 EUR
    Je vključena v plačilo za posredovanje. V kolikor je naročena posebej ali je naročnik predčasno
     enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju, se zaračuna.

8. Ogledi
    Informativni ogled nepremičnine 30,50 EUR,  prevzem nepremičnine  76,80 EUR.
    So vključeni v plačilo za posredovanje. V kolikor  naročnik predčasno enostransko odstopi od
    pogodbe o posredovanju se zaračuna informativni ogled in/ali prevzem nepremičnine.

9.  Ura svetovanja ali sodelovanja pri pogajanjih: 50,00 EUR
     Je vključena v plačilo za posredovanje. V kolikor je svetovanje naročeno posebej ali je naročnik
      predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju se zaračuna.

10. Pridobitev zemljiško-knjižnega izpiska, potrdila o namenski rabi zemljišča,
       kopije katastrskega načrta – načrta parcela, izpisek iz evidence
       GURS in druge manjkajoče dokumentacije in potrdil
- za vsak dokument posebej - 5,10 EUR, 
- lokacijska informacija za namen gradnje  30,50 EUR 
       Je vključeno v plačilo za posredovanje. V kolikor je  naročeno posebej ali je naročnik predčasno
       enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju, se zaračuna.

11.  Pregled listine: 60,00 EUR
        Je vključen v plačilo za posredovanje. V kolikor je  naročen posebej ali je naročnik predčasno
        enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju, se zaračuna.

12.    Stroški oglaševanja
         Stroški oglaševanja po lastni presoji posrednika so vključeni v plačilo za posredovanje,
         oglaševanje posebno na željo naročnika pa se zaračuna posebej:
- priprava oglasa (za vsak medij posebej) 40,70 EUR
- objava enega oglasa – po prejetem računu, najmanj v pavšalnem znesku  31,00 EUR
- mesečno oglaševanje na portalu – za vsak portal posebej  36,50 EUR         
         V primeru predčasnega enostranskega odstopa od pogodbe se stroški oglaševanja zaračunajo v
         kolikor je s to nepremičnino sklenjen posel (nepremičnina je prodana), drugače se zaračuna strošek priprave oglasa in strošek objave oglasa.

13.    Cenitve izvedencev:
          - po ceniku stalnega sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke.

14.     Poslovni običaji
          Pomoč naročniku pri izpolnitvi davčne napovedi, overitvi pogodbe, odjavi ali prijavi
          elektro distribucijskemu podjetju, sestava primopredajnega zapisnika ipd.
          storitve so stvar dobrih poslovnih običajev in jih posrednik posebej ne zaračunava, v
          kolikor se z naročiteljem v naprej ne dogovorita drugače.

         
V GORNJIH CENAH JE  VKLJUČEN 22 %-ni  DDV.

           V  Kranju, 01. julij  2013                                       AJP, d.o.o. Kranj

                                                                         Alenka Štepec, direktorica

 

Twitter pošlji na e-mail

Iskanje nepremičnine

E-novice

Prijavite se na naše e-novice in enkrat na mesec vas bodo v Vašem elektronskem predalu čakale sveže novice.

Naročite se na oglase

V kolikor želite, da vas obveščamo o novostih iz naše ponudbe, vnesite vaše iskalne pogoje in o vsakem oglasu, ki bo ustrezal vašim željam, boste brezplačno obveščeni preko elektronske pošte.
Transakcija:
država:
regija:
vrsta objekta:
cena do €:
velikost od m²:
velikost do m²:
e-mail:
Izdelava: Nepremičnine Si21