Cenik

1.  Posredovanje v prometu z nepremičninami:
     v skladu s pogodbo o posredovanju do 4,88% vrednosti posla z vključenim 22 %-nim DDV

2. Izdelava pogodbe:
    do 0,3 % od vrednosti nepremičnine ali minimalno 244,00 EUR.

    
3. Izdelava najemne pogodbe: 
   200 EUR oz. po dogovoru glede ne višino dogovorjene najemnine.

     
4. Hramba sredstev na fiduciarnem računu in hramba listin: 50,85 EUR
    
5. Prepis nepremičnine, ki zajema  preverjanje pravnega stanja nepremičnine (lastništvo, 
     morebitne pravice tretjih oseb), evnetualno zastopanje v postopku prodaje 
    kmetijskega zemljišča ipd., sestavo pogodbe – 880,00 EUR  ali po dogovoru.

7. Ocena tržne vrednosti nepremičnine: 152,50 EUR
    Je vključena v plačilo za posredovanje. V kolikor je naročena posebej ali je naročnik predčasno 
     enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju, se zaračuna.

8. Ogledi
    Informativni ogled nepremičnine 100,00 EUR,  prevzem nepremičnine  100,00 EUR.

     Je vključeno v plačilo za posredovanje. V kolikor je naročena posebej ali je naročnik predčasno 
     enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju, se zaračuna.
    
9.  Ura svetovanja ali sodelovanja pri pogajanjih: 70,00 EUR
     Je vključena v plačilo za posredovanje. V kolikor je svetovanje naročeno posebej ali je naročnik 
     predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju se zaračuna.

10. Pridobitev zemljiško-knjižnega izpiska, kopije katastrskega načrta – načrt 
      parcele, izpisek iz evidence GURS in druge manjkajoče dokumentacije in
      potrdil 

-    za vsak dokument posebej - 5,10 EUR,  
-    potrdilo o namenski rabi, lokacijska informacija za namen gradnje  30,50 EUR  
       Je vključeno v plačilo za posredovanje, razen potrdila o namenski rabi in lokacijske informacije. V 
       kolikor je  naročeno posebej ali je naročnik predčasno  enostransko odstopil od pogodbe o
       posredovanju, se zaračuna.

11.  Pregled listine: 70,00 EUR
        Je vključen v plačilo za posredovanje. V kolikor je  naročen posebej ali je naročnik predčasno 
        enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju, se zaračuna.

12. Pregled dokumentacije, priprava oglasa in seznanitev naročitelja s pravnim
       Stanjem nepremičnine: 200,00 EUR.
       Je vključeno v plačilo za posredovanje. V kolikor je naročena posebej ali je naročnik predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju, se zaračuna.

13.    Stroški oglaševanja
Stroški oglaševanja po lastni presoji posrednika so vključeni v plačilo za posredovanje. V kolikor je s strani naročnika naročeno posebno oglaševanje se o tem stranki predhodno dogovorita. V primeru da  naročnik predčasno odstopi od pogodbe o posredovanju  pa se zaračuna posebej:
-    priprava oglasa (za vsak medij posebej) 40,70 EUR
-    objava enega oglasa – po prejetem računu, najmanj v pavšalnem znesku  31,00 EUR
-    mesečno oglaševanje na portalu – za vsak portal posebej  36,50 EUR  
       
        
14.    Cenitve izvedencev, storitve notarjev:
          - po ceniku stalnega sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke,
            -  po izdanem računu notarja.

15.      Vpogled v bazo realiziranih cen primerljivih nepremičnin na določenem
          območju: 48,80 EUR

         Je vključen v plačilo za posredovanje. V kolikor je  naročen posebej ali je naročnik predčasno 
           enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju, se zaračuna.
    
16.     Poslovni običaji
          Pomoč naročniku pri odjavi ali prijavi elektro distribucijskemu podjetju, upravniku ipd.
            storitve so stvar dobrih poslovnih običajev in jih posrednik posebej ne zaračunava, razen pri 
            posredovanju v poslih najema/oddaje v kolikor se z naročiteljem v naprej ne dogovorita drugače.          

17.      Urejanje pravnega in dejanskega stanja nepremičnine, zastopanje v 
           postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, 
           zastopanje v davčnem postopku
-    po dejansko porabljenem času, vendar ne manj kot 70,00 EUR  (1 ura)


V GORNJIH CENAH JE  VKLJUČEN 22 %-ni  DDV.


           V  Kranju, 16. avgust  2022                   AJP, d.o.o. Kranj
                                                              Alenka Štepec, direktorica

Twitter pošlji na e-mail

Iskanje nepremičnine

E-novice

Prijavite se na naše e-novice in enkrat na mesec vas bodo v Vašem elektronskem predalu čakale sveže novice.

Izdelava: Nepremičnine Si21